# Player Games
1. cheMich 7 10
2. Sasha Makovii 1 4
3. Alex Lemeshchuk 1 3
4. Limertoy 2 2
4. Ihor 1 2
6. Volodya Bratashchuk 1 0
Statistics are updated every ~hour

Anuncio